Amiral Proffy 6 FS (Alchimex + Nufarm)


Fungicid sistemic pentru tratatarea semințelor de cereale păioase

 

 

Substanţe active: 60 g/l tebuconazol

Formulare:   FS – Suspensie concentrată pentru tratamentul seminței

MOD DE ACŢIUNE

Este un produs sistemic ce acţionează preventiv şi curativ asupra agenţilor patogeni ce se transmit prin sămânţă şi sol.
În timpul germinării şi în primul stadiu de creştere al plantelor, substanţa activă este absorbită prin rădăcini şi distribuită în toată planta, protejând-o faţă de bolile cele mai răspândite cu infecţie internă şi externă cu transmitere prin sămânța utilizată la înființarea culturilor.

MOD DE UTILIZARE

Amiral Proffy 6 FS beneficiază de o formulare nouă, îmbunătăţită.
Produsul se amestecă împreună cu apa, folosind 8–10 l apă pentru fiecare tonă de sămânţă tratată, în funcţie de tipul mașinii cu care se aplică tratamentul şi calitatea seminţei (conţinutul de praf, pleavă, impurităţi inerte).
La aplicarea tratamentului este foarte important să se respecte doza de utilizare și să se obţină o distribuţie cât mai uniformă pe suprafaţa seminţei.

Produsul este omologat în România conform tabelului de mai jos:

Cultura Agent patogen Doza
Grâu, secară, triticale Tilletia spp.  (mălura comună)
Fusarium spp. (fuzarioza)
0,5 l/tonă
Orz, orzoaică Ustilago nuda (tăciunele zburător al orzului)
Pyrenophora graminea (sfâșierea frunzelor)
0,5 l/tonă

 

Înainte de utilizare citiţi cu atenţie eticheta de pe ambalaj !

Producător: Alchimex + Nufarm
Champ 77 WG (Nufarm)


Fungicid/bactericid de contact ce previne si stopeaza mana, rapanul si arsurile bacteriene la vita de vie, pomi fructiferi, cartofi si legume

Substanțe active: 50 % cupru metalic din hidroxid de cupru
Formulare: Granule fine

AVANTAJE:

• Stimulează rezistenţa naturală a plantelor;
• Favorizează multe procese biochimice, contribuind la producerea vinurilor de calitate;
• Este o parte importantă în conceptul de combatere integrată (strategia împotriva creării rezis   tenţei la fungicidele sistemice);
• Are efect fungicid și bactericid;
• Previne și stopează mana și arsurile bacteriene la viţa de vie, pomi fructiferi, cartofi, legume;
• Poate fi aplicat cu orice fel de echipament de stropire;
• Nu creează rezistenţă și învinge formele rezistente apărute la fungicidele sistemice;
• Formulare superioară – granulă dispersabilă în apă – ușor de utilizat / manevrat / depozitat.

Este un fungicid/bactericid ce se prezintă sub formă de granule fine, omogene, fără tendinţă de sfărâmare, de culoare bleu vernil. Se aplică în perioada de vegetaţie, la avertizare, ca tratament foliar preventiv și curativ.

MOD DE ACȚIUNE:

Champ 77 WG  acţionează prin contact. În amestec cu apa, granulele se dizolvă și are loc o redistribuire a ionilor de Cu pe suprafaţa tratată, aceștia acţionând asupra fungilor și bacteriilor deopotrivă. Produsul aderă bine pe suprafaţa frunzelor și nu necesită adăugare de adezivi.

MOD DE UTILIZARE:

În legumicultură – se aplică preventiv sau la apariţia primelor simptome de mană sau arsuri bacteriene, deosebit de periculoase la aceste culturi.
La cartof – se aplică tratamente în perioada de vegetaţie, la avertizare și în alternanţă cu fungicide sistemice pentru combaterea manei cartofului.
La viţa de vie – aplicarea se va face în perioada de vegetaţie în alternanţă cu produse sistemice. La începutul vegetaţiei se obţine și o rezistenţă mărită la îngheţurile târzii, iar ca ultim tratament, spre sfârșitul perioadei de vegetaţie, ajută la o maturare mai bună a coardelor și rezistenţă sporită peste iarnă.

Champ 77 WG este omologat pentru utilizare în România conform tabelului de mai jos:

Cultura Agentul patogen Doza Timp de pauza
Cartof Phytophtora infestans
(mana cartofului)
2 kg/ha se aplica in vegetație la avertizare curativ sau preventiv 7 zile
Castraveţi Pseudomonas lacrymans
(pătarea unghiulară)
0,2 % (2 kg/ha) se aplică în vegetație la avertizare curativ sau preventiv 3 zile
Tomate Pseudomonas tomato
(pătarea pustulară)
Xanthomonas vesicatoria
(bășicarea fructelor)
0,2 % (2 kg/ha) se aplică în vegetație la avertizare curativ sau preventi 3 zile tomate pentru consum și 10 zile tomate pentru industrializare
Viţă de vie Plasmopara viticola
(mana viţei de vie)
2 kg/ha în 1000 litri apă (tratamente postflorale); dozele se folosesc diferențiat în funcție de presiunea de infecție 21 zile
Măr Erwinia amylovora
(focul bacterian)
Venturia inaequalis (rapănul mărului)
0,2 % (2 kg /ha în 1000 l apă) se aplică în vegetație la avertizare curativ sau preventiv Nu este necesar

Cantitatea de soluţie recomandată este de 800-1000 l/ha la legume și de 1000 l/ha în cazul viilor pe rod, administrată ca tratament postfloral – dozele se folosesc diferenţiat în funcţie de presiunea de infecţie.

 

Înainte de utilizarea produsului citiți cu atenție eticheta de pe ambalaj !

Producător: Nufarm
Dicopur Top 464 SL (Nufarm)


Erbicid selectiv și sistemic pentru culturile de grâu și porumb

 

Substanțe active: 344 g/l acid 2,4 D din SDMA + 120 g/l dicamba

Formulare: Suspensie concentrată

DICOPUR TOP 464 SL este o combinație de 2 substanțe active, acid 2,4 D și dicamba. Este un erbicid selectiv și sistemic, acționând asupra buruienilor prin absorbție, atât la nivelul frunzelor cât și la nivel radicular.

MOD DE ACȚIUNE:

Erbicidele fenoxi sunt foarte selective pentru culturile de grâu și porumb. Aplicate pe buruieni, acestea aderă la suprafața frunzei și pătrund în plantă. O parte din substanța activă este transportată către vârfurile de dezvoltare iar alta spre rădăcină. Datorită excesului de auxine ce apare în interiorul buruienii, metabolismul acesteia devine extrem de ridicat, celulele se alungesc iar creșterea devine necontrolabilă. În final, ca urmare a consumului ridicat de resurse metabolice, buruienile se usucă.

Un grad maxim de eficienta se atinge pe vreme umeda si calda de durata, deoarece pe vreme propice de crestere si dezvoltare buruienile sunt foarte sensibile la tratamentul chimic.

MOD DE UTILIZARE:

DICOPUR TOP 464 SL se aplică în postemergenţă la culturile de grâu şi porumb în vederea combaterii a numeroase specii de buruieni dicotiledonate anuale şi perene.

• La cultura de grâu, erbicidul se aplică de la faza de înfrăţire a cerealelor până la formarea primului internod, iar speciile de buruieni să fie în fază mică, de cca. 2 – 4 frunze și maxim 10–15 cm înălţime pentru buruienile perene.
Nu este recomandată aplicarea erbicidului când cerealele păioase sunt în fază avansată de vegetaţie (peste 3 internodii), deoarece apar efecte fitotoxice, cu reducerea producţiei la hectar.
• La cultura de porumb, DICOPUR TOP 464 SL se aplică atunci când plantele de cultură au 4 – 6 frunze iar buruienile sunt în faza de rozetă.

BURUIENI DICOTILEDONATE ANUALE ȘI PERENE COMBĂTUTE:

Abutilon theophrasti (teişor), Amaranthus retroflexus (ştir sălbatic), Anthemis arvensis (romaniţă), Atriplex spp. (lobodă sălbatică),  Brassica nigra (muştar negru), Capsella bursa pastoris (traista ciobanului), Centaurea cyanus (albăstriţă), Chenopodium album (spanac sălbatic), Cirsium arvense (pălămidă), Convolvulus arvensis (volbură), Delphinium consolida (nemţişor de câmp), Fumaria officinalis (fumariţă), Matricaria chamomilla (muşeţel mirositor), Polygonum aviculare (troscot), Raphanus spp. (ridiche sălbatică), Polygonum convolvulus (hrişcă urcătoare), Rubus caesius (mur de mirişte), Rumex acetosa (măcriş), Senecio vulgaris (spălăcioasă), Sinapis arvensis (muştar sălbatic), Sisymbrium officinale (voinicică), Solanum nigrum (zârnă), Sonchus arvensis (susai), Stellaria media (rocoină), Vicia spp. (măzăriche), Xanthium italicum (cornaci).

Produsul DICOPUR TOP 464 SL este compatibil cu unele produse folosite în agricultură, mai puţin cele cu reacție bazică. Înainte de utilizare verificaţi listele de compatibilitate și efectuați un test.

Cantitatea de soluție recomandată a se aplica pe suprafața de 1 ha este de 200 – 400 litri.

Cultura Buruieni combătute Doza de aplicare l/ha
Grâu Buruieni dicotiledonate anuale si perene 0,8 – 1,0 l/ha, în funcţie de gradul de infestare şi de talia buruienilor; se aplică postemergent (la grâu, de la înfrăţire până la formarea primului internod; buruienile dicotiledonate la 2 – 4 frunze)
Porumb Buruieni dicotiledonate anuale si perene 1,0 l/ha, postemergent (porumbul în faza de 4 – 6 frunze; buruienile dicotiledonate la 2 – 4 frunze, Cirsium < 10 cm înălţime)

 

Înainte de utilizarea produsului citiți cu atenție eticheta de pe ambalaj !

Producător: Nufarm
Orius 25 EW (Nufarm)


 

Fungicid sistemic pentru combaterea bolilor la păioase, legume, rapiță, pomi fructiferi, viță de vie

 

Substanţă activă: Tebuconazol 250 g/l
Formulare: EW (Emulsie, ulei în apă)

MOD DE ACŢIUNE:

ORIUS 25 EW este un fungicid sistemic pe bază de tebuconazol, substanţă activă din grupa chimică a triazolilor. Acesta acţionează prin inhibarea pe două căi a biosintezei ergosterolului în pereţii celulari ai organismelor ţintă. Odată absorbit în ţesuturi (în maxim 2 ore de la aplicare), produsul se translocă acropetal şi are o remanenţă de circa 3 – 4 săptămâni. Datorită proprietăţilor sale, produsul are acţiune preventivă dar şi curativă şi eradicantă. Pentru a preveni instalarea rezistenţei patogenilor se va evita aplicarea a mai mult de 2 tratamente cu ORIUS 25 EW la aceeaşi cultură şi pe aceeaşi suprafaţă într-un sezon.

MOD DE UTILIZARE:

Cereale păioase
Momentul optim de tratament este primăvara, după înfrăţirea cerealelor şi pe parcursul împăierii, când sunt condiţii optime de infecţie.

Legume
Se aplică tratamente cu volum normal de soluţie, ţinând cont de gradul de dezvoltare al frunzişului plantelor de cultură, cu mijloace terestre de pulverizare. Momentul optim este la apariţia primelor simptome de infecţie incipientă sau preventiv, când vremea este caldă şi cu umiditate relativă a aerului ridicată.

Plantaţii pomicole din specii sâmburoase
Se aplică tratamente în fenofazele sensibile (înflorit, maturarea fructelor) preventiv sau la apariţia primelor semne de infecţie pe flori, lăstari sau fructe. Volumul de soluţie depinde de înălţimea şi densitatea coroanelor pomilor, asigurându-se o concentraţie corespunzătoare de 0,075-0,1%, în funcţie de momentul tratamentului (preventiv sau curativ) şi presiunea de infecţie.

Plantaţiile de măr
Tratamentele cu ORIUS 25 EW se fac în stadiul de buton roz (înainte de înflorirea deplină) şi până la scuturarea petalelor, acestea fiind fenofazele în care mărul este cel mai sensibil la instalarea infecţiilor primare. În condiţii extreme se pot face tratamente cu ORIUS 25 EW chiar şi în timpul înfloritului fără a afecta polenizarea şi calitatea fructelor. În toate cazurile, produsul se va combina cu un fungicid de contact contra rapănului pentru a preveni instalarea rezistenţei. Se pot face tratamente şi mai târziu în cursul verii (mai ales contra infecţiilor secundare de făinare), dar numai dacă anterior nu s-a mai aplicat ORIUS 25 EW la tratamentele contra rapănului şi în alternanţă cu produse antioidice de contact (sulf), astfel încât să se prevină instalarea rezistenţei.

Viţa de vie
Tratamentele se fac în preajma înfloritului şi până la compactarea ciorchinilor, asigurând o normă de 0,4 l/ha (de regulă în 1000 litri de soluţie). Echipamentul de tratare trebuie să asigure o pulverizare corespunzătoare inclusiv a părţilor mai puţin expuse ale butucilor de vie (mai ales partea inferioară şi ciorchinii).

Rapiţa de toamnă
Se fac tratamente preventive în primăvară (mai ales în culturile mai dese, bine ieşite din iarnă) sau curative la apariţia primelor simptome de boală. Se recomandă de asemenea aplicarea unui tratament în toamnă în faza de rozetă a rapiţei, în acesta caz ORIUS 25 EW acţionând ca un veritabil regulator de creştere (provoacă scurtarea tijei şi concentrarea sucului celular, pregătind mai bine plantele pentru iernare), doza fiind în acest caz de 0,5 l/ha.

Cultura Agenţi de dăunare Doza
Grâu, orz Complex de boli foliare 0,5 l/ha
Măr Făinare (Podosphaera leucotricha), Rapăn (Venturia inaequalis) 0,05 %
Sâmburoase Monilioza (Monilia spp.) 0,075 – 0,1 %
Viţă de vie Făinare (Uncinula necator) 0,4 l/ha
Tomate Alternarioza (Alternaria solani) 0,05 %
Castraveţi Făinare (Sphaerotheca fuliginea) 0,05 %
Rapiţa de toamnă Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum), Alternarioza (Alternaria brassicae), Putregaiul uscat (Phoma lingam), Putregaiul cenuşiu (Botrytis cinerea), Făinare (Erysiphe communis) 1,0 l/ha
Rapiţa Tratament aplicat toamna pentru creşterea rezistenţei plantelor la iernare şi pentru combaterea patogenului Phoma lingam 0,5 l/ha

 

Inainte de utilizare cititi cu atentie eticheta de pe ambalaj !

Producător: Nufarm
Prolectus (Nufarm)


Fungicid pentru combaterea putregaiului cenușiu la strugurii de masă, strugurii de vin, pomi fructiferi, căpșuni precum și la tomate, vinete, ardei, cucurbitacee, în spații protejate

Substanțe active:  500 g/kg fenpirazamine
Formulare: WG – Granule disperabile in apa

AVANTAJE:

•  Produsul are acțiune translaminară;
•  Are efect preventiv și curativ;
•  Inhibă alungirea tubului germinativ, creșterea miceliului;
•  Are unele proprietăți antisporulante;
•  Rezistență bună la spălare (dacă ploile survin după minim 30 minute de la aplicare);
•  Efect remanent îndelungat.

MOD DE ACȚIUNE:

Produsul are acțiune puternică translaminară cu efect preventiv și curativ. Inhibă alungirea tubului germinativ și creșterea miceliului, având și proprietăți antisporulante.
Prolectus se va aplica în cadrul unui program de combatere în alternanță cu produse care au mod de acțiune diferit

MOD DE UTILIZARE:

Prolectus este omologat pentru utilizare în România conform tabelului de mai jos:

Cultura Agentul patogen Doza Timp de pauza (zile)
Vița de vie Botrytis cinerea
(Putregaiul cenușiu)
1-1,2 kg/ha 21 (struguri pt. vin)
14 (struguri de masă)
Tomate, vinete, ardei, castraveți și dovlecei
(în seră și solarii)
Botrytis cinerea
(Putregaiul cenușiu)
0.8 -1,2 kg/ha 1
Piersic, Nectarin, Cais, Prun, Cireș Monilinia spp.
(Monilioza)
0.8 -1,2 kg/ha 1
Căpșuni (în câmp, sere și solarii) Botrytis cinerea
(Putregaiul cenușiu)
1-1,2 kg/ha 1

Prolectus se aplică prin stropiri foliare. Doza de produs recomandată se aplică într–un volum de apă cuprins între 300 şi 1000 l/ha, în funcţie de volumul masei foliare, astfel încât să se asigure o acoperire cât mai uniformă şi completă.

 

Înainte de utilizarea produsului citiți cu atenție eticheta de pe ambalaj !

Producător: Nufarm
Stabilan (Nufarm)


Regulator de creștere pentru grâu, rapiță și tomate

 

Substanţe active:  400 g/l clormequat clorură
Formulare:

 

Avantaje

Grâu:
– inhibă creșterea taliei plantelor;
– previne fenomenul de cădere a plantelor;
– reprezintă o excelentă alegere dupa fertilizarea cu azot (din toamnă), favorizând ramificarea rădăcinilor. Prin aceasta planta este mai bine “ancorată” în sol și se hrănește corespunzător.

Rapiţă:
– mărește rezistenţa plantelor la iernare;
– determină o mai bună ramificare și, implicit, o creștere a producţiei;
– dezvoltă sistemul radicular al plantei.

Tomate:
– stimulează dezvoltarea răsadurilor.

MOD DE ACŢIUNE

STABILAN este un regulator de creștere, cu absorbţie rapidă în plantă (într-un interval de 2 – 4 ore), în special în condiţii de umiditate ridicată. Acţionează asupra taliei plantelor, ca inhibitor de creștere. Dezvoltă rădăcinile, ajutând astfel plantele să absoarbă mai bine apa și substanţele nutritive din sol.
STABILAN, aplicat la grâu, determină îngroșarea paiului și scurtarea internodiilor, prevenindu-se astfel căderea plantelor.
STABILAN, utilizat la rapiţă, determină formarea de lăstari laterali și, de asemenea, ramificarea rădăcinii, aducând un spor de producţie semnificativ.
STABILAN, folosit în tratamente la tomate, stimulează calitatea răsadurilor.

MOD DE UTILIZARE

STABILAN este omologat în România pentru utilizare în următoarele culturi:
GRÂU – în doză de 1,8 – 2 l/ha, în funcţie de fertilitatea solului.
• Momentul aplicării: sfârșitul înfrăţirii sau la începutul alungirii paiului – între primul și al doilea internod – în funcţie de condiţiile locale, soiul sau hibridul utilizat.
• Tratamentul se poate efectua cu echipament terestru, folosind 100 – 200 l apă/ha sau cu aeronave, utilizând 30 – 50 l apă/ha.
RAPIŢĂ – se aplică toamna, pentru creșterea rezistenţei plantelor la iernare astfel:
• 2 l/ha (când plantele de rapiţă au 2 – 3 frunze);
• 3,75 l/ha (când plantele de rapiţă au 4 – 6 frunze);
• 5 l/ha (când plantele de rapiţă sunt în faza de 6 – 7 frunze).
TOMATE – se aplică soluţie 0,1% (1 l soluţie/mp) la răsaduri, în vederea stimulării acestora.

 

Inainte de utilizare cititi cu atentie eticheta de pe ambalaj !

Producător: Nufarm
Stabilan 750 SL (Nufarm)


Regulator de creștere omologat la culturile de cereale păioase și rapiță de toamnă

 

Substanţe active: 750g/l clormequat clorură
Formulare: SL – Concentrat solubil

Avantaje

La cereale păioase–reduce talia și implicit:
•Reduce procentul de cădere al plantelor
•Crește eficiența plantei și scade consumul de apă
•Îmbunătățește consumul de substanțe nutritive

La rapiță
•crește rezistența plantelor la iernare
•se mărește sistemul radicular ceea ce îmbunătățește absorbția de apă și elemente nutritive

MOD DE ACŢIUNE

Produsul Stabilan 750 SL este un regulator de creştere versatil, capabil să producă o gamă  largă de modificări fiziologice la diferite specii şi varietăţi de plante. Se absoarbe rapid în plante într-un interval de 2-4 ore, în special în condiţii de umiditate ridicată. Stabilan 750 SL scurtează  şi întăreşte tulpina ceea ce determină prevenirea căderii plantelor. Produsul Stabilan 750 SL, aplicat la grâu, produce îngroşarea paiului şi scurtarea internodiilor, prevenindu-se astfel căderea plantelor.

MOD DE UTILIZARE

Grau de toamnă
Doza recomandată pentru o singură utilizare este de 1.8-2 l/ha la soiurile predispuse la cădere și de 1,2-1.8 l/ha la soiuri mai puţin predispuse la cădere.
Doza mare se va folosi atunci când se întrunesc condiţii favorabile pentru căderea grâului.
Se pulverizează de la începutul fazei de alungirea tulpinii, până la momentul în care primul nod este vizibil, la o distanţă de 1 cm de la punctul de înfrăţire (BBCH 30-31). Plantele în această perioadă ar trebui să aibă o înălţime de 15-20 cm.

Grau de primăvară
Doza recomandată pentru utilizare (o singură aplicare/cultură/sezon) este de 1,2 l/ha.
Se pulverizează de la începutul fazei de alungire a tulpinii, până la momentul în care primul nod este vizibil, la o distanţă de 1 cm de la  punctul de înfrăţire (BBCH 30-31). Plantele în această perioadă ar trebui să aibă o înălţime de 15-20 cm.

Triticale (soiuri cu paiul lung)
Doza recomandată a se aplica este de 1.5-2.0 l/ha. Doza maximă este de 2 l/ha. Doza maxima recomandată se va folosi în condiţii favorabile pentru căderea triticalelor.
Se pulverizează de la începutul fazei de alungire a tulpinii când primul nod este de cel puţin 1 cm deasupra nodului de înfrăţire și până când nodul 2 este de cel puţin 2 cm deasupra primului nod (BBCH 31-32).

Secară de toamnă
Doza recomandată a se aplica este de 1.5-2.0 l/ha. Doza maximă recomandată se va folosi la aplicarea târzie. Tratamentul se va aplica de la începutul fazei de alungire a tulpinii, până la momentul în care este vizibilă frunza stindard (steag), dar nu este încă dezvoltată, când spicul începe să se umfle (BBCH 31-37).

Ovăz
Doza recomandată este de 1,5l/ha. Aplicarea tratamentului se va face de la apariția primului nod până la al cincilea (BBCH 31-35).

Rapiţă de toamnă
Doza recomandată a se aplica este de 0,5-0,75 l/ha. Aplicarea se va face în toamnă, în faza de 4-6 frunze ale rapiței (BBCH 14-16). Numărul maxim de tratamente în perioada de vegetaţie: 1.

Se recomandă aplicarea la soluri intens fertilizate cu azot.

NU utilizaţi substanţa:
– pe soluri sărace, cu conţinut redus de azot
– cu 3-4 ore înainte de ploaie sau de îngheţ
– la temperatura aerului sub 10°C sau peste 25°C
– când există vânt care poate duce substanţa pe câmpurile învecinate
– pe plante umede
– pe culturi cu multe buruieni, în cazul în care nu au fost utilizate substanţe erbicide

În timpul aplicării trebuie evitat ca substanţa să ajungă pe câmpurile adiacente.

COMPATIBILITATE

Stabilan 750 SL este compatibil cu majoritatea produselor fitosanitare existente pe piaţă. Pentru o mai mare siguranţă se va consulta lista de compatibilitate şi se va face un test.
Când se utilizează Stabilan 750 SL în combinaţie cu fertilizanţi sau erbicide, trebuie corelat momentul aplicării cu faza de vegetaţie.

 

Inainte de utilizare cititi cu atentie eticheta de pe ambalaj !

Producător: Nufarm