Fisa de securitateOmologare / Aviz BIO

image_print

Insecticid pentru combaterea insectelor sinantrope (țânțari, muște, gândaci de bucătărie, ploșnițe, purici, căpușe)

Substanță active: Cypermethrin 100g/l

Formulare: SC – suspensie concentrată

 

MOD DE ACȚIUNE:

Exit 100 SC este un insecticid concentrat indicat pentru lupta cu insectele de disconfort zburătoare sau târâtoare.

Cipermetrina acționează prin contact și ingestie, afectând sistemul nervos central și periferic al insectei, determinând hiperactivitate, tremor și convulsii. Aceasta duce la blocarea impulsului nervos, paralizie și, în final, la moartea insectei.

 

MOD DE UTILIZARE:

Exit 100 SC se utilizează pentru combaterea insectelor sinantrope (țânțari, muște, gândaci de bucătărie, ploșnițe, purici, căpușe).

În interior: pentru tratamente insecticide de remanență (mai multe săptămâni) în case, blocuri, hoteluri, restaurante, spitale, fabrici alimentare, școli și grădinițe, ferme de animale, garaje, poduri și depozite,
În exterior: în zone publice (parcuri, aliniamente stradale, zone verzi, direct pe vegetație) și în exteriorul clădirilor.
Exit 100 EC poate fi aplicat rezidual, prin pulverizare, cu pompa de spate, după diluare cu apă/solvent organic, sau cu echipamente mecanice de mare putere (atomizoare, foggere de ceață rece/caldă sau generatoare de ceață fină LV/ULV), după diluție cu apă/solvent organic, în funcție de metoda de aplicare.

Doze de aplicare recomandate:
Pentru combaterea insectelor târâtoare (gândaci de bucătărie, ploșnițe, purici, căpușe) în interior:
– Tratament inițial (infestare mare) – grad de diluție: 60 ml în 1-10L soluție de lucru la 100 mp, prin pulverizare;
– Tratament de întreținere (infestare mică) – grad de diluție: 30ml în 1-10 L soluție de lucru la 100 mp, prin pulverizare.
Pentru combaterea muștelor
– Tratament inițial (infestare mare) – grad de diluție: 60 ml – 1-10 L soluție de lucru la 100 mp, prin pulverizare;
– Tratament de întreținere (infestare mică) – grad de diluție: 30 ml – 1-10 L soluție de lucru la 100 mp, prin pulverizare.
Pentru combaterea țânțarilor adulți
– infestări în interior – grad de diluție: 25 ml în 1-10 L soluție de lucru la 100 mp, prin pulverizare
– infestări în exterior – 50 ml/ha sau în funcție de echipamentul folosit, cu respectarea expresă a dozei de produs pe hectar, cu ceață termică rece sau caldă;
În funcție de tipul de echipamente și de recomandările producătorilor acestora, se pot aplica 0.5 – 15 litri de soluție, respectând cantitatea de produs comercial pe unitatea de suprafață, respectiv (50 ml/ha).
Remanența tratamentului va depinde foarte mult de locul unde este aplicat produsul (în interior sau în exterior, expuse la acțiunea directă a soarelui sau nu) și de temperaturile mediului ambient (temperaturile înalte pot reduce durata tratamentului). Eficacitatea tratamentului în exterior depinde de condițiile atmosferice. La exterior nu se efectuează tratamente pe vânt puternic sau ploaie. Aplicarea se va face în conformitate cu standardele și dispozițiile legale în vigoare ale activității de dezinsecție. Aplicarea în exterior este recomandabil a fi făcută în perioadele cu trafic pietonal minim.

Organisme țintă vizate: insecte târâtoare (gândaci de bucătărie, ploșnițe, purici, căpușe), insecte zburătoare (muște, țânțari).

Contraindicații și restricții: Se impun restricții la aplicarea în prezența albinelor.

Instrucțiuni specifice de utilizare
Pentru combaterea insectelor târâtoare în zonele fără curățare umedă:
• Pulverizați prin aplicare punctuală pe crăpăturile și zonele greu accesibile unde se pot adăposti insectele. Acordați atenție specială ușilor, geamurilor, crăpăturilor și zonelor greu accesibile, precum și altor puncte de intrare utilizate, de obicei, de insecte, precum și zonelor din spatele sau de sub echipamentele tehnice, echipamentele de bucătărie sau țevi.
• În caz de infestare, stropiți pe crăpăturile și zonele greu accesibile din suprafețele adiacente ale pereților și podelelor. Stropiți covoarele infestate și acordați atenție în special marginilor mochetelor.
• Utilizați în zonele ocupate continuu numai ca tratament pentru crăpături și zone greu accesibile.

Măsuri de reducere a riscurilor
• Nu lăsați la îndemâna copiilor.
• Produsul trebuie aplicat astfel încât animalele de companie, efectivele de animale, alimentele (produsele de origine animală) și furajele să nu vină în contact cu produsul.
• Nu aplicați direct pe suprafețele pe care sunt depozitate, preparate sau consumate alimente sau furaje.
• Protejați/îndepartați produsele alimentare înainte de începerea tratamentului. Înainte de tratament, acoperiți rezervoarele de stocare a apei, suprafețele de preparare a alimentelor, echipamentele pentru prepararea alimentelor și tacâmurile cu folie de plastic impermeabilă. După tratament, eliminați folia și curățați suprafețele.
• În conformitate cu cele mai bune practici pentru operatorii profesioniști de dezinsecție, este recomandat să purtați mănuși, masca de protecție a feței și combinezon, atunci când preparați soluția de lucru și în timpul aplicării produsului.
• Produs biodegradabil, necoroziv, cu impact neglijabil asupra mediului si populatiei, in conditiile respectarii normelor si instructiunilor de aplicare.

Măsuri de precauție și avertizare la aplicare și manipulare
• Aplicare: când se aplică produsul, se poartă echipament adecvat, mască de protecție a feței, mănuși corespunzătoare (cauciuc, PVA sau nitril), ochelari de protecție și salopetă. Eliminați echipamentele care sunt contaminate în interior, care sunt perforate sau pentru care contaminarea exterioară nu poate fi îndepărtată.
Evitați contaminarea excesivă a combinezoanelor și spălați-le cu regularitate. Evitati contactul cu pielea și mucoasele. Niciodată nu se păstrează insecticidul diluat. Se prepară o soluție proaspătă ori de câte ori este necesar.
Spălați mâinile și pielea expusă înainte de mese și după muncă. Spălați imediat orice contaminare a pielii sau a ochilor.

În atenția utilizatorilor: acesta este un produs biocid, în Grupa Principală 3 (Pesticide Non-Agricole), Tip de Produs 18 (Insecticide, Acaricide și produse pentru combaterea altor artropode). A se utiliza numai în scopul pentru care a fost avizat, în conformitate cu instrucțiunile de pe etichetă.
Pentru a se evita riscurile pentru om și mediul înconjurător, se vor respecta instrucțiunile de utilizare menționate expres pe eticheta produsului și în documentele de autorizare.

Înainte de utilizarea produsului citiți cu atenție eticheta de pe ambalaj !

Producător: Arysta Lifescience