Fisa de securitateOmologare / Aviz BIO

 

Fungicid sistemic pentru combaterea bolilor la păioase, legume, rapiță, pomi fructiferi, viță de vie

 

Substanţă activă: Tebuconazol 250 g/l
Formulare: EW (Emulsie, ulei în apă)

MOD DE ACŢIUNE:

ORIUS 25 EW este un fungicid sistemic pe bază de tebuconazol, substanţă activă din grupa chimică a triazolilor. Acesta acţionează prin inhibarea pe două căi a biosintezei ergosterolului în pereţii celulari ai organismelor ţintă. Odată absorbit în ţesuturi (în maxim 2 ore de la aplicare), produsul se translocă acropetal şi are o remanenţă de circa 3 – 4 săptămâni. Datorită proprietăţilor sale, produsul are acţiune preventivă dar şi curativă şi eradicantă. Pentru a preveni instalarea rezistenţei patogenilor se va evita aplicarea a mai mult de 2 tratamente cu ORIUS 25 EW la aceeaşi cultură şi pe aceeaşi suprafaţă într-un sezon.

MOD DE UTILIZARE:

Cereale păioase
Momentul optim de tratament este primăvara, după înfrăţirea cerealelor şi pe parcursul împăierii, când sunt condiţii optime de infecţie.

Legume
Se aplică tratamente cu volum normal de soluţie, ţinând cont de gradul de dezvoltare al frunzişului plantelor de cultură, cu mijloace terestre de pulverizare. Momentul optim este la apariţia primelor simptome de infecţie incipientă sau preventiv, când vremea este caldă şi cu umiditate relativă a aerului ridicată.

Plantaţii pomicole din specii sâmburoase
Se aplică tratamente în fenofazele sensibile (înflorit, maturarea fructelor) preventiv sau la apariţia primelor semne de infecţie pe flori, lăstari sau fructe. Volumul de soluţie depinde de înălţimea şi densitatea coroanelor pomilor, asigurându-se o concentraţie corespunzătoare de 0,075-0,1%, în funcţie de momentul tratamentului (preventiv sau curativ) şi presiunea de infecţie.

Plantaţiile de măr
Tratamentele cu ORIUS 25 EW se fac în stadiul de buton roz (înainte de înflorirea deplină) şi până la scuturarea petalelor, acestea fiind fenofazele în care mărul este cel mai sensibil la instalarea infecţiilor primare. În condiţii extreme se pot face tratamente cu ORIUS 25 EW chiar şi în timpul înfloritului fără a afecta polenizarea şi calitatea fructelor. În toate cazurile, produsul se va combina cu un fungicid de contact contra rapănului pentru a preveni instalarea rezistenţei. Se pot face tratamente şi mai târziu în cursul verii (mai ales contra infecţiilor secundare de făinare), dar numai dacă anterior nu s-a mai aplicat ORIUS 25 EW la tratamentele contra rapănului şi în alternanţă cu produse antioidice de contact (sulf), astfel încât să se prevină instalarea rezistenţei.

Viţa de vie
Tratamentele se fac în preajma înfloritului şi până la compactarea ciorchinilor, asigurând o normă de 0,4 l/ha (de regulă în 1000 litri de soluţie). Echipamentul de tratare trebuie să asigure o pulverizare corespunzătoare inclusiv a părţilor mai puţin expuse ale butucilor de vie (mai ales partea inferioară şi ciorchinii).

Rapiţa de toamnă
Se fac tratamente preventive în primăvară (mai ales în culturile mai dese, bine ieşite din iarnă) sau curative la apariţia primelor simptome de boală. Se recomandă de asemenea aplicarea unui tratament în toamnă în faza de rozetă a rapiţei, în acesta caz ORIUS 25 EW acţionând ca un veritabil regulator de creştere (provoacă scurtarea tijei şi concentrarea sucului celular, pregătind mai bine plantele pentru iernare), doza fiind în acest caz de 0,5 l/ha.

Cultura Agenţi de dăunare Doza
Grâu, orz Complex de boli foliare 0,5 l/ha
Măr Făinare (Podosphaera leucotricha), Rapăn (Venturia inaequalis) 0,05 %
Sâmburoase Monilioza (Monilia spp.) 0,075 – 0,1 %
Viţă de vie Făinare (Uncinula necator) 0,4 l/ha
Tomate Alternarioza (Alternaria solani) 0,05 %
Castraveţi Făinare (Sphaerotheca fuliginea) 0,05 %
Rapiţa de toamnă Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum), Alternarioza (Alternaria brassicae), Putregaiul uscat (Phoma lingam), Putregaiul cenuşiu (Botrytis cinerea), Făinare (Erysiphe communis) 1,0 l/ha
Rapiţa Tratament aplicat toamna pentru creşterea rezistenţei plantelor la iernare şi pentru combaterea patogenului Phoma lingam 0,5 l/ha

 

Inainte de utilizare cititi cu atentie eticheta de pe ambalaj !

Producător: Nufarm