Categorii produse

Proiect Eureka: INSAC-AGRIS


Titlul proiectului: Sistem integrat pentru controlul automatizat al terenurilor agricole experimentale, prin transmisie telecomandată aerian/terestru pentru agricultura de precizie

Contract: 217 / 2020

Cod proiect: PN-III-P3-3.5-EUK-2019-0232

Tip proiect: EUREKA Traditional

Durata proiectului: 36 luni

Perioada de implementare: 03.12.2020 – 30.11.2023

Finanțare: uefiscdi.gov.ro

Coordonator: AGROVET SA – www.agrovet1.ro

Director proiect: Ing. Berca Laurențiu-Gabriel, telefon: 0724.222.427;
e-mail: [email protected]

Parteneri

  • Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA București (Partener 1) – România, www.bioresurse.ro
  • KUSPERMEZŐ KFT (Partener 2) – Ungaria
  • Universitatea Maghiară de Agricultură și Științele Vieții – MATE (fosta Universitate Szent István) GTK (Partener 3) – Ungaria, www.gtk.sziu.hu

             

 

Obiectivele proiectului:

INSAC-AGRIS își propune să dezvolte un sistem integrat și un serviciu capabil să coreleze sistemele de achiziție de date de la nivelul solului, al plantelor și aerian, anticipând proprietățile culturii din imagistica aeriană. Datele previzionate vor putea declanșa o aplicare micro-diferențiată sau corectivă a aditivilor sau irigării, în scopul obținerii unui singur sistem de precizie pentru un randament optim de recoltare. În plus, va fi efectuată și investigarea controlului dăunătorilor prin intermediul senzorilor vibraționali aerieni.

Scurtă descriere:

La nivel mondial devine imperativă sustenabilitatea legată de amprenta de carbon și creșterea producției, întrucât populația mondială este în continuă creștere. Astfel, este vitală găsirea unor soluții de creștere, optimizare și îmbunătățire permanentă a producției agricole, cu acțiune mai rapidă, mai durabilă, mai fiabilă și mai eficientă.

Adăugarea la baza de date a imaginilor aeriene și a datelor solului, analiza solului și a plantelor și ajustarea corespunzătoare a datelor climatice, va crea baza sistemului de predicție doar din datele aeriene. De asemenea, folosind o cameră multi-spectrală, se pot determina mai mulți indici de vegetație și fiziologia plantelor, completând informațiile necesare pentru construirea algoritmilor de predicție.

Faza experimentală începe în Ungaria și România, pentru o perioadă de 3-4 ani, folosind culturi experimentale de grâu, rapiță, mazăre verde, porumb/fasole, floarea-soarelui, floarea-soarelui high-oleică. Aceste culturi sunt cele mai reprezentative pentru Europa de Est și regiunea Mării Negre, dar pot fi găsite și în restul Uniunii Europene, astfel încât utilizarea integrată și scalabilitatea sistemului ulterior este clară și dovedită.

Rezultate estimate:

Sistemul integrat propus va oferi fermierilor posibilitatea unei mai bune supravegheri a plantelor. Așadar, Consorțiul va dezvolta un sistem capabil să analizeze caracteristicile plantelor, nivelul de buruieni, sănătatea solului, problemele de creștere, bolile prezente, dăunătorii sau insectele.

Etapa 1