Acest site este proprietatea Agrovet SA, str.Siriului nr.20, sector 1, Bucureşti, România, CUI: RO6193482, Reg.Com.: J40/16740/1994. Informaţia disponibilă pe acest site despre Agrovet SA (denumită în continuare Agrovet) se vrea a fi cât se poate de corectă. Cu toate acestea, nu putem garanta pentru corectitudinea informaţiei. Agrovet nu-şi asumă nicio responsabilitate pentru vreo greşeală din conţinutul acestui site.
Declaraţiile făcute pe acest site au fost făcute în concordanţă cu cunoştinţele şi convingerile noastre. Cu toate acestea, rezultatele finale pot diferi în mare măsură de declaraţiile iniţiale, deoarece depind de un grup de factori de natură competiţională şi macroeconomică care sunt în unele cazuri foarte dificil de actualizat constant pe acest site.
Accesând acest site, acceptaţi fără nicio restricţie sau rezervă următorii Termeni Generali de Utilizare a Site-ului pe care îi puteţi vizualiza sau tipări.

Termeni Generali de Utilizare a Site-ului

Termenii şi condiţiile se pot schimba
Agrovet îşi rezervă dreptul de a actualiza sau modifica termenii şi condiţiile în orice moment, fără o notificare prealabilă. Din acest motiv, vă încurajăm să recitiți aceşti termeni şi condiţii de fiecare dată când utilizaţi acest website.

Copyright şi drepturi de utilizare a conținutului
Toate informațiile și datele aflate pe acest website, indiferent că sunt vizuale, auditive sau audiovizuale (definite ca și “Conținut”), inclusiv, dar fără a se limita la textele, fotografiile, ilustraţiile, graficele, clipurile audio, clipurile video sau clipurile audio-video se află sub protecția dreptului de autor.
Puteți utiliza în mod neexclusiv Conţinutul, sub rezerva următoarele limitări:

Puteţi descărca, stoca, imprima şi copia porţiuni din Conţinutul acestui website, cu condiția:

  • să utilizați Conţinutul descărcat numai pentru uz personal, necomercial sau în relaţiile de afaceri cu Agrovet;
  • să nu publicați sau postați orice parte a Conţinutului pe orice alt website;
  • să nu publicați sau difuzați orice parte a Conţinutului în orice alte mijloace media;
  • să nu modificați sau schimbați în niciun fel Conţinutul, să nu ştergeți sau să modificați orice parte a acestuia, indiferent că este sau nu menționat expres că acea parte a Conținutului se află sub protecția drepturilor de autor, a altor drepturi conexe ori a altor drepturi de proprietate inteclectuală, inclusiv, dar fără a se limita la protecția acordată mărcilor, desenelor sau modelelor industriale, brevetelor sau invențiilor.

Cu excepţia celor menționate în mod expres mai sus, nu puteți copia, descărca, imprima, publica, afișa, distribui, transmite, transfera, traduce, modifica, adăuga, actualiza, compila, scurta, transforma sau adapta în orice alt mod toate sau orice parte a Conţinutului acestui website, fără a obține permisiunea scrisă prealabilă de la Agrovet SA.

Cu excepţia celor menţionate în mod expres mai sus, niciun drept, titlu sau interes asupra Conţinutului descărcat nu vă este este transferat atunci când descărcaţi Conţinut de pe acest website. Cu excepţia celor specificate în mod expres mai sus, nimic conţinut în aceşti termeni şi condiţii şi pe acest website nu va fi interpretat ca acordare a unei licenţe sau oricărui alt drept asupra oricărui drept de autor, marcă înregistrată, brevet sau alt drept de proprietate intelectuală al Agrovet sau al oricărei terţe părţi.

Notificare marcă înregistrată

Toate mărcile comerciale, mărcile de servicii şi logo-urile afișate pe acest website (“Mărci înregistrate”) sunt mărci înregistrate ale Agrovet, ale uneia dintre companiile sale afiliate sau terţelor părţi care au încredințat licenţele mărcilor lor către Agrovet sau uneia dintre companiile sale afiliate.

Cu excepţia celor declarate în mod expres în aceşti termeni şi condiţii, nu aveți dreptul de a reproduce, expune sau utiliza în orice alt mod Mărcile înregistrate, fără a obţine acordul prealabil scris din partea titularului Mărcii înregistrate ori a persoanei licențiate, după caz.

Idei nesolicitate

Agrovet salută comentariile dumneavoastră şi feedback-ul cu privire la acest website. Toate informaţiile şi materialele trimise către Agrovet prin intermediul acestui website, cum ar fi de exemplu orice comentariu, feedback, idei, întrebări, desene, date sau preferințe vor fi considerate NECONFIDENȚIALE şi FĂRĂ A FI OBIECT AL VREUNUI DREPT DE PROPRIETATE INTECLECTUALĂ. Din acest motiv, vă rugăm să nu ne trimiteţi informații sau materiale care nu doriţi să ne fie atribuite ori utilizate în orice mod de către noi, inclusiv orice informaţii confidenţiale, precum şi orice materiale de creație originale.

Prin trimiterea de comunicări şi/sau materiale către Agrovet prin intermediul acestui website acordați companiei Agrovet, în mod gratuit, toate drepturile la nivel global, titlul sau folosul tuturor drepturilor de autor şi al altor drepturi de proprietate intelectuală asupra informaţiilor şi/sau materialelor pe care le trimiteţi către Agrovet. Agrovet va avea dreptul de a utiliza în orice mod orice informaţii şi/sau materiale trimise de dumneavoastră prin intermediul acestui website, precum şi orice idei, concepte, know-how sau tehnici conținute în orice astfel de informaţii şi/sau materiale, în orice scop, inclusiv, dar nu limitat la, în a dezvolta, produce și comercializa produsele folosind astfel de informaţii sau materiale fără restricţii şi fără a vă recompensa în niciun fel.

Sunteţi răspunzător pentru comunicările pe care ni le trimiteţi prin intermediul acestui website, incluzând, fără limitare, veridicitatea şi acurateţea lor.

Informaţii de la terţi

Unele informaţii, articole şi alte materiale disponibile prin intermediul acestui website sunt furnizate companiei Agrovet de către terţe persoane, proveniența de la terțe persoane a materialelor fiind specificată. Aceste materiale sunt furnizate doar pentru interesul și comoditatea dumneavoastră. Agrovet nu garantează în niciun fel corectitudinea, acuratețea sau caracterul complet al acestor materiale și nu își asumă nicio răspundere în privința acestora. Agrovet nu îşi asumă responsabilitatea pentru nicio utilizare a informațiilor de la terţe persoane.

Link-uri către alte site-uri Web

Acest site conţine hyperlink-uri către website-uri care nu sunt administrate sau exploatate de către Agrovet. Aceste hyperlink-uri sunt furnizate numai pentru referinţă şi comoditate şi nu implică nicio acțiune de promovare pe website-urile terţelor persoane sau orice asociere cu operatorii lor. Agrovet nu controlează aceste website-uri şi nu este responsabilă pentru conţinutul acestora. Accesați şi utilizați aceste website-uri exclusiv pe propriul risc.

Informaţii despre produs

Orice informaţii conţinute sau la care se face referire pe acest website sunt adecvate pentru acest website şi nu pot fi interpretate decât ca o introducere generală pentru Agrovet, produsele și serviciile sale. Pentru sfaturi specifice şi instrucţiuni detaliate referitoare la produsele și serviciile noastre, vă rugăm să contactaţi direct Agrovet. Persoanele care intenţionează să folosească produse de protecţia plantelor sau seminţe trebuie să citească eticheta şi să urmeze întocmai instrucțiunile care însoţesc produsul şi să respecte toate legile şi reglementările aplicabile referitoare la utilizarea respectivului produs. Înainte de a utiliza orice produs de protecţia plantelor, asiguraţi-vă că este omologat pentru utilizare în România.

Dreptul de a modifica website-ul

AGROVET ÎȘI REZERVĂ DREPTUL DE A MODIFICA CONŢINUTUL ŞI FUNCŢIONALITATEA ACESTUI WEBSITE ÎN ORICE FEL, DE A LIMITA ACCESUL LA ACEST WEBSITE SAU DE A ÎNCHIDE ACEST WEBSITE ÎN ORICE MOMENT, PENTRU ORICE MOTIV, FĂRĂ NOTIFICARE PREALABILĂ ŞI NU VA FI RESPONSABILĂ ÎN NICIUN FEL DE EVENTUALELE CONSECINŢE ALE UNEI ASTFEL DE SCHIMBĂRI.

DISCLAIMER GARANŢII

ACEST WEBSITE ESTE FURNIZAT “CA ATARE”, FĂRĂ GARANŢII DE ORICE FEL. AGROVET ESTE EXONERAT DE TOATE GARANŢIILE, EXPRESE, IMPLICITE SAU STATUTARE, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANŢIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE, ADECVATE PENTRU UN ANUMIT SCOP ŞI DE NEÎNCĂLCARE A DREPTURILOR TERȚELOR PERSOANE. FĂRĂ LIMITAREA CELOR MENŢIONATE, AGROVET NU GARANTEAZĂ CĂ ACEST WEBSITE VA FI DISPONIBIL ÎN ORICE MOMENT SAU LOC SAU CĂ FUNCŢIONAREA ACESTUIA VA FI NEÎNTRERUPTĂ SAU FĂRĂ ERORI. AGROVET NU GARANTEAZĂ CĂ, CONŢINUTUL ACESTUI WEBSITE ESTE FĂRĂ VIRUȘI, TROIENI SAU ALTE CODURI CARE POT AVEA ACȚIUNI DE CONTAMINARE SAU DE DISTRUGERE. CU TOATE CĂ AGROVET A DEPUS ŞI VA CONTINUA SĂ DEPUNĂ TOATE EFORTURILE REZONABILE PENTRU A FURNIZA INFORMAŢII PRECISE ŞI ACTUALIZATE, INFORMAŢIA PUBLICATĂ PE ACEST WEBSITE POATE FI INCOMPLETĂ SAU DEPĂŞITĂ ŞI POATE CONȚINE INEXACTITĂȚI SAU ERORI TIPOGRAFICE. AGROVET NU GARANTEAZĂ ȘI NU FORMULEAZĂ NICIO OBSERVAŢIE PRIVIND UTILIZAREA, VALABILITATEA, EXACTITATEA, RĂSPÂNDIREA, FIABILITATEA SAU REZULTATELE DIN UTILIZAREA ACESTUI WEBSITE SAU, CU ALTE CUVINTE, NERESPECTAREA ACESTUI WEBSITE SAU A INFORMAŢIILOR PUBLICATE PE ACESTA.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

ÎN NICI UN CAZ AGROVET, AFILIATELE SALE SAU ORICARE DINTRE ADMINISTRATORII LOR, FUNCȚIONARI, ANGAJAŢI ŞI AGENŢI, NU VOR FI ȚINUȚI RĂSPUNZĂTORI PENTRU ORICE PIERDERI DIRECTE SAU INDIRECTE SAU DAUNE REZULTATE DIN SAU ÎN LEGĂTURĂ CU ACCESUL DUMNEAVOASTRĂ, UTILIZAREA SAU INCAPACITATEA DE A UTILIZA ACEST WEBSITE SAU FAPTUL DE A VĂ FI BAZAT PE ORICARE DIN INFORMAŢIILE OFERITE PE ACEST WEBSITE. FĂRĂ LIMITAREA CELOR MENŢIONATE, AGROVET NU VA FI RESPONSABILĂ ÎN NICIUN FEL DE POSIBILE ERORI SAU OMISIUNI DIN CONŢINUTUL ACESTUI WEBSITE; ACEASTA SE APLICĂ ÎN SPECIAL LA ORICE REFERINŢĂ LA PRODUSELE ȘI SERVICIILE OFERITE DE CĂTRE AGROVET. ACEASTĂ LIMITARE SE APLICĂ TUTUROR PIERDERILOR ŞI DAUNELOR DE ORICE FEL, DIRECTE SAU INDIRECTE, GENERALE, SPECIALE, INCIDENTE, SUBSECVENTE SAU ALTELE, INCLUZÂND FĂRĂ LIMITARE PIERDERI DE DATE, VENITURI SAU PROFITURI. ACEASTĂ LIMITARE DE RESPONSABILITATE SE APLICĂ INDIFERENT DACĂ PRESUPUSA RĂSPUNDERE SE BAZEAZĂ PE CONTRACT, NEGLIJENȚĂ, PREJUDICIU, RĂSPUNDERE DELICTUALĂ SAU ORICE ALTĂ BAZĂ.

Data intrării în vigoare
Termenii şi condiţiile stabilite mai sus sunt în vigoare din 30 octombrie 2015.