Categorii produse

Austral Plus (Syngenta)


Insecto-fungicid de contact pentru tratatarea semințelor de cereale păioase

 

Substanţa activă: 40 g/l teflutrin + 10 g/l fludioxonil

Formulare: Suspensie concentrată de microcapsule

 

 

PRODUCATOR

DOCUMENTE UTILE

Fisa de securitate

Omologare / Aviz BIO

Eticheta


MOD DE ACTIUNE

Înainte de a semăna semințele, vă rugăm să vă asigurați că acestea sunt testate și libere de boli (ce pot fi transmise prin semințe).

AUSTRAL PLUS este un amestec dintre un fungicid şi un insecticid.
Fludioxonil:
– este un fungicid de contact non-sistemic, din clasa fenilpiroli;
– are activitate reziduală de lungă durată; asimilarea în ţesuturile plantelor, precum şi proprietăţile curative sunt limitate; inhibă în mare măsură germinarea conidiilor şi în mică măsură tubul germinal şi creşterea miceliului; inhibă protein-kinaza activată de mitogeni în transducţia semnalului osmotic.
Teflutrin:
– este un insecticid de contact şi prin vapori, din clasa piretroizilor;
– acţionează ca un repelent la unele specii de Coleoptere; asimilarea în plantă, precum şi translocarea sunt limitate; acţionează asupra sistemului nervos al insectelor şi perturbă funcţia neuronală prin interacţiuni la nivelul canalelor de sodiu.

MOD DE UTILIZARE

Austral Plus se utilizează la culturile și în dozele conforme cu tabelul prezentat mai jos:

CulturaAgentul dăunătorDoza
GrâuMălura comună (Tilletia spp.), Fuzarioză (Fusarium spp.), Mucegai de zăpadă (Microdochium nivale), Septorioză cu transmitere în sol şi sămânţă (Septoria nodorum), Musca cenușie a cerealelor (Delia coarctata), Viermi sârmă (Agriotes spp.), Gândacul ghebos (Zabrus tenebrioides)5 l / tonă semințe
OrzSfâșierea frunzelor (Pyrenophora graminea), Tăciunele îmbrăcat al orzului (Ustilago hordei), Musca cenușie a cerealelor (Delia coarctata), Mucegai de zăpadă (Microdochium nivale), Viermi sârmă (Agriotes spp.), Gândacul ghebos (Zabrus tenebrioides), Fuzarioza spicelor (Fusarium culmorum)5 l / tonă semințe

Restricții de utilizare:

Să se prevină prin orice măsuri ca produsul să ajungă în apele de suprafaţă.
Nu contaminaţi apa folosită pentru irigaţii sau în scopuri domestice, eleşteele, râurile, lacurile, sistemele de drenare cu resturi de produs, prin curăţarea echipamentelor sau prin dispunerea ambalajelor goale în apropierea acestora.
Pentru protecţia organismelor acvatice respectaţi o zonă tampon netratată de 3 m până la apa de suprafaţă!

Pregătirea soluției

Cantitatea de apă se ajustează în funcţie de cultură şi echipamentul de tratat. Pentru prepararea soluţiei (slurry) se va proceda astfel:
– Puneţi jumătate din cantitatea de apă necesară în rezervor;
– Agitaţi produsul înainte de folosire;
– Adăugaţi cantitate măsurată de AUSTRAL PLUS amestecând continuu;
– Se completează rezervorul cu restul de apă până la volumul de apă corespunzător cantităţii de sămânţă ce va fi tratată;
– Se va menţine agitarea soluţiei pe toată perioada tratamentului.
– Soluţia preparată se poate utiliza în maxim 24 ore după preparare.

Volum apă

AUSTRAL PLUS se aplică în amestec cu 5 l de apă la tona de seminţe.
Norma de sămânță:
Grâu: 250 kg semințe/ha
Orz: 220 kg semințe/ha

Înainte de utilizarea produsului cititi cu atentie eticheta de pe ambalaj !